Sodium salts - Sodium Carbonate and Sodium Bicarbonate

S-P-01129 Image 1.jpg

Product information

Natural Soda Ash has been found in lake brines or naturally occurring mineral deposits. Trona (a mix of water, sodium bicarbonate, sodium carbonate and sometimes sodium chloride or salt) is the most common and richest source of naturally occurring Soda Ash. While Trona occurs naturally in a few locations worldwide, the largest and purest deposits are found near Green River, Wyoming, USA and near Ankara, Turkey. To date, these are the only commercially exploitable deposits that have been discovered globally.

Sodium Carbonate - Soda Ash is a simple, natural product used in products worldwide. Soda Ash is the 10th most consumed inorganic compound in the world, which has been used for over 5,000 years. It is a safe, simple compound and a key component in a variety of industrial processes. Over half of all Soda Ash production is used in glass manufacturing, but it is also used in a wide range of other products, such as powdered detergents and soaps and rechargeable batteries, as well as being used extensively in metallurgical processes, and across the food, cosmetic and pharmaceutical industries.

Like Soda Ash, Sodium Bicarbonate is a safe inorganic compound that is chemically closely related to Soda Ash. The main uses of Sodium Bicarbonate are as a raising agent in food manufacture, as an ingredient in pharmaceutical healthcare and animal feed products, and in wastewater treatment. More recently, Sodium Bicarbonate is increasingly being used in new environmental applications, including the desulphurisation or “scrubbing” of flue gas emissions, particularly in the shipping industry. Sodium Bicarbonate also known as sodium hydrogen carbonate is a chemical substance white in colour and its aqueous solution is clear and colourless.

___________________________________________________

Doğal Soda Külü, tuzlu sularda veya doğal olarak oluşan maden yataklarında bulunmuştur. Trona (su, sodyum bikarbonat, sodyum karbonat ve bazen sodyum klorür veya tuz karışımı), doğal olarak oluşan Soda Külü için en yaygın ve en zengin kaynaktır. Trona dünya çapında birkaç yerde doğal olarak bulunurken, en büyük ve en saf yataklar Green River, Wyoming, ABD ve Ankara, Türkiye yakınlarında bulunur.

Sodyum Karbonat - Soda Külü, dünya çapında ürünlerde kullanılan basit, doğal bir üründür. Soda Külü, 5.000 yıldan uzun süredir kullanılan ve dünyada en çok tüketilen 10. inorganik bileşiktir. Güvenli, basit bir bileşik ve çeşitli endüstriyel proseslerde anahtar bir bileşendir. Dünya Soda Külü üretiminin yarısından fazlası cam üretiminde kullanılır, ancak aynı zamanda toz deterjanlar, sabunlar ve şarj edilebilir piller gibi çok çeşitli diğer ürünlerde ve metalürjik işlemlerde ve gıda genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Bikarbonat da Soda Külü ile kimyasal olarak yakından ilişkili olan güvenli bir inorganik bileşiktir. Sodyum Bikarbonatın ana kullanımları, gıda üretiminde bir kabartma maddesi olarak, farmasötik sağlık bakımı ve hayvan yemi ürünlerinde bir bileşen olarak ve atık su arıtmalarında kullanılır. Yakın zamanlarda, Sodyum Bikarbonat, özellikle nakliye endüstrisinde, baca gazı emisyonlarının kükürtten arındırılması veya “temizlenmesi” dahil olmak üzere yeni çevresel uygulamalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Sodyum Bikarbonat ayrıca sodyum hidrojen karbonat olarak da bilinir, beyaz renkli kimyasal bir maddedir ve sulu çözeltisi berrak ve renksizdir

Detailed information

Registration number:
S-P-01129
Status:
Registered
Registration date:
November 27, 2017
Version date:
August 7, 2020
Valid until:
August 6, 2025
Geographical scopes:
Global

Company information

Company Name:
ETİ SODA
Country:
Contact:
Website:

Included products in this EPD

Use this QR code to link directly to this page
QR Code